සාමය

සාමය සහ සංහිඳියාව

වර්ගවාදී කලබල නිසා හටගත් තිස් අවුරුදු ආයුධ සන්නද්ධ ගැටුම අවසන් වී දස වසරකට අධික කාලයක් ගත වෙමින් පවතී. කෙසේ වෙතත් සාමය  ගොඩනැඟීමේ සහ සංහිඳියාව ඇති කරලීම සම්බන්ධව ගතහොත් මෙතෙක් ළඟා කරගෙන ඇත්තේ බොහෝ අඩු ජයග්‍රහණ ප්‍රමාණයකි. මෙයින් ගම්‍ය වන්නේ දිගු ගැටුමක අවසානයම පමණක් රටක් සාමය සහ සංහිඳියාව කරා රැගෙන නොයන බවයි.

 

සාමය ගොඩනැඟීමේ ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධ නිර්වචනය විවිධ මානයන්ගෙන් ඉදිරිපත් කළ හැකිය. ගැටුමක අවසානය යනු ඒ විශාල ක්‍රියාවලියේ යම් කුඩා අංශයක් පමණි. එයට තුලනාත්මක ප්‍රවේශයක් අවශ්‍ය වනවා සේම එමඟින් බලපෑමට ලක් වූ ජනතාවට ඔවුන්ගේ දෙපයින්ම නැඟී සිටීමේ හැකියාව තිබිය යුතු අතර එය කාන්තාවන් හා තරුණ්‍යය බලගැන්වීම, ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවයේ සමානාත්මතාව, නැවත පදිංචි කිරීම වැනි යමක් විය හැකිය. රජයේ පරම වගකීම වන්නේ මේ සෑම කරුණක්ම ආමන්ත්‍රණය කෙරෙන බවට තහවුරු කිරීමයි. 

 

ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවයේ සමානාත්මතාව උදාහරණයකට ගතහොත්, එය වසර ගණනාවක් පුරා කතාබහට ලක් වුණු මාතෘකාවක් වුවත් ඔබ ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රම බලකායේ  සහභාගීත්වය ගෙන බැලුව හොත් ශ්‍රම බලකායේ  ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය අනුව ඉහළම පරතරයක් ශ්‍රී ලංකාවේ දක්නට ඇත. විද්‍යාව, තාක්ෂණය, ඉංජිනෙරු සහ ගණිත (STEM) සම්බන්ධ ක්ෂේත්‍රයන්හි ශ්‍රම බලකායේ කාන්තා දායකත්වය විශේෂ අඩුවක් දක්නට ලැබේ. එනිසා එම හැකියාවන් ඉහළ නැංවීම වැදගත් වන අතර බලපෑමට ලක් වූ ප්‍රදේශවලට වැඩි අවධානය දිය යුත්තේ ඔවුන් ක්‍රියාකාරීව රටේ සංවර්ධන ක්‍රියාවලියට දායක කරගැනීමට හා එමඟින් ඔවුන්ට මේ ක්‍රමවේදයේ කොටස් කරුවන් බව හැඟවීමටය.

 

නැවත පදිංචි කිරීම සාමය ගොඩනැංවීමේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රධාන අංගයක් වන අතර එයට එක්සත් ජාතීන්ගේ සහයෝගය ලැබෙනුයේ එහි කඩිනම් ප්‍රතිචාර පහසුකම මතය. එක්සත් ජාතීන් ශ්‍රී ලංකාවේ නැවත පදිංචි කිරීම් ප්‍රයත්නයට සහයෝගය දීම ඇරඹුවේ 2015 වසරේය. මේ ක්‍රියාවලියෙන් වඩාත් සරුඵල නෙලාගැනීමට නම් එම ප්‍රයත්නය ස්ථිරසාර එකක් බව තහවුරු කිරීම සඳහා නියමාකාර යාන්ත්‍රණයක් ඇති කළ යුතුව තිබේ. නැවත පදිංචි කිරීමට ලක් වෙමින් සිටින්නවුන් දැන් ජීවත් වනු ඇත්තේ ඔවුන්ගේ දරුවන්ට නිසි අනාගතයක් ලැබෙනු ඇත යන අපේක්ෂාවෙනි.

 

මේ සියලු ප්‍රයත්නයන් සම්බන්ධ කිරීමට, රටේ අනෙකුත් කොටස් සහ දිවයිනේ උතුර සහ නැඟෙනහිර අතර තිබෙන හිඩැස යා කිරීම අවශ්‍යය. මේ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ශ්‍රමය ලබා ගන්නා ඍජු විදේශීය ආයෝජන (FDI)ආකර්ෂණය කර ගත හැකි රජයේ ප්‍රතිපත්ති ලබා දීම ආයෝජකයන්ගේ ප්‍රධාන අරමුණ වනු ඇත. මේ හිඩැස පිරවීමට මෙය මහඟු අවස්ථාවක් වනු ඇති අතර සාමයේ සහ සංවර්ධන ක්‍රියාවලියේ වැඩි වර්ධනයක් ලබා දෙනු ඇත. එමෙන්ම, සියලු දෙනාගේම වගකීම වනුයේ සාමය ගොඩනැඟීමේ ක්‍රියාවලිය සමඟ රට යළි ගොඩනැඟීමේ රජයේ ප්‍රයත්නයට සම්බන්ධ වීම මෙන්ම  එසේ කිරීමෙන් මේ සාමයේ හා සංහිඳියා ක්‍රියාවලියේ ස්ථිරසාරත්වය නිර්මාණය කිරීමය.

SHARE NOW
මෙම ප්‍රකාශනයේ ප්‍රකාශිත අදහස් ලේඛකයින්ගේ අදහස් ය. ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් ආයතනයේ අදහස් මෙයින් පිළිබිඹු නොවේ.

Related Posts