තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය විනිවිදභාවය

පසුගිය වසර පහ තුළ වැඩිම ළමා අපයෝජන පැමිණිලි කොළඹින්!

මෙරට  අනාගතය රටේ  දූ දරු පරපුරයි. සුබදායී අනාගතයක් උදෙසා මෙරට දූ දරු පරපුර දැනුම, ආකල්ප සහ කුසලතා යනාදියෙන් පෝෂණය කොට සමාජයට දායාද කිරීම වර්තමාන වැඩිහිටි පරපුරෙහි පරම යුතුකමයි. 

නමුත් වැඩිහිටියන් ගේ එම යුතුකම වර්තමානයේ දී මැනැවින් ඉටු වන්නේ ද යන්න ගැටළු සහගත වන්නේ දිනෙන් දින දරුවන් සම් බන් ධයෙන් අප හට අසන්නට දකින්නට ලැබෙන විවිධ පුවත් නිසා ය. එයට අමතරව රටෙහි වගකිවයුතු අධිකාරීන් හට පවා ළමුන්,  ළමා අයිතීන් සහ ඔවුන් ගේ ආරක්‍ෂාව පිළිබඳ සිහියට නැගෙන්නේ කුමක් හෝ සිදුවීමක් කරළියට පැමිණිවිටෙක පමණක් ම ය​. 

නමුත් එය කිසිසේත් එසේ නොවිය යුත්තක් බව සිහි කැඳවිය යුතු ය​. මෙරට ළමුන් ගේ ආරක්‍ෂාව සම්බන්ධයෙන් කොපමණ පැමිණිලි ප්‍රමාණයක් ජාතික ළමාරක්‍ෂක අධිකාරිය වෙත වාර්ෂිකව ලැබෙන්නේ දැයි අපගේ අවධානය යොමු කිරීමට අප උත්සුක වූයේ එහෙයිනි. 

ඒ අනුව අප  විසින් 2016 සිට 2020 වසර අවසානය දක්වා මෙරට ජාතික ළමාරක්‍ෂක අධිකාරිය වෙත ලද පැමිණිලි පිළිබඳ තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය භාවිත කරමින් තොරතුරු ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කරන ලදී. 

ඉන් ලද තොරතුරු අනුව වාර්ෂිකව ළමා අපචාර සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් වූ පැමිණිලි ප්‍රමාණා පහත පරිදි වේ. 

මේ අනුව 2016 සිට 2020 දක්වා වසර පහක් තුළ ළමා අපචාර සම්බන්ධයෙන් මෙරට ජාතික ළමාරක්‍ෂක අධිකාරිය වෙත ඉදිරිපත් වූ සමස්ත පැමිණිලි ප්‍රමාණය 44,610 කි. 

එම අදාළ වසර පහ තුළ දී ම අඛණ්ඩව වැඩි ම පැමිණිලි ප්‍රමාණයක් ඉදිරිපත් වී ඇත්තේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වන අතර අඛණ්ඩව අඩු ම පැමිණිලි ප්‍රමාණයක් ඉදිරිපත් වී ඇත්තේ මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයෙන් බව ද​ ළමාරක්‍ෂක අධිකාරියෙන් අප ලද පිළිතුර ඔස්සේ ගම්‍ය කරගත හැකි විය.   

SHARE NOW
මෙම ප්‍රකාශනයේ ප්‍රකාශිත අදහස් ලේඛකයින්ගේ අදහස් ය. ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් ආයතනයේ අදහස් මෙයින් පිළිබිඹු නොවේ.

Related Posts